Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ook tijdens een oppasvakantie.

Holidaylink heeft een eigen garantiefonds voor haar deelnemers die door onvoorziene omstandigheden voor problemen komen te staan. Er kan slechts een beroep op het garantiefonds worden gedaan, indien de deelnemer zelf verantwoordelijkheid heeft genomen om zich tegen risico’s te verzekeren. Omdat het oppassen gebeurt op basis van gastvrijheid dienen oppasvragers te beschikken over een inboedel- en opstalverzekering. Oppassers dienen, als logé in andermans woning, te beschikken over een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Wij adviseren iedereen, maar vooral oppassers, om altijd een goede reis- en bagageverzekering af te sluiten i.v.m. verlies van eigen bezittingen en eventuele schades aan andermans eigendommen.

Deelnemers kunnen een beroep doen op het garantiefonds conform de hieronder vermelde voorwaarden:

  • Deelnemers moeten via holidaysitting.nl een online overeenkomst hebben gemaakt.
  • De schade/het probleem moet zijn ontstaan in de periode die op de overeenkomst is vermeld.
  • Problemen tussen deelnemers dienen altijd schriftelijk te worden voorgelegd.
  • Niet bewijsbare beschuldigingen of verdachtmakingen kunnen door Holidaylink niet in behandeling worden genomen.
  • In geval van schade dient de eigenaar de ander eerst schriftelijk aansprakelijk te stellen.
  • Schade dient te allen tijde eerst bij de eigen verzekeringen te worden gemeld en geclaimd. Indien hierna eventueel een beroep gedaan wordt op het garantiefonds dient de correspondentie met de verzekeraars te worden bijgesloten.

Holidaylink zal bij problemen, daar waar mogelijk, eventueel in samenwerking met Mpact, bemiddelen tussen deelnemers en proberen een bevredigende oplossing voor beide partijen te vinden.

Beslissing over de aard van de hulp en/of de hoogte van een uitkering uit het garantiefonds (met een maximum bedrag van € 3000,- en met een eigen risico van € 100,-) wordt genomen door de directie van Holidaylink, eventueel in overleg met de directie van Mpact te Gent.